KERK OOSTERBLOKKER WEER “ALS NIEUW”

 Na verkoop van de pastorie naast de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Oosterblokker waren ingrijpende aanpassingen in het kerkgebouw noodzakelijk geworden. De verbindingen tussen kerk en pastorie werden dichtgemetseld en de voorzieningen waarvoor in het verleden de pastorie werd gebruikt, moesten nu worden aangebracht in de kerkruimte.

Op de plaats waar vroeger de kachel stond en een doorloop was naar de woning van de pastoor, is nu een vergaderzaaltje, een keukentje en een toilet gerealiseerd. Ook achter in de kerk is een toilet en een kleine keuken gemaakt. De toegang naar het koor is veranderd, de vloer is vernieuwd en een nieuwe kachel zorgt voor een behaaglijke warmte.

Op het kerkhof is, mede met de steun van de Stichting Dorpsveiling Oosterblokker (SDO) een kraan aangebracht en een bankje geplaatst. Het plein voor de kerk is uitgebreid en opnieuw bestraat.

Naast al deze aanpassingen is ook het nodige onderhoudswerk verricht. Op enkele plaatsen was het stucwerk in slechte staat en moest worden opgeknapt. In de komende periode zal het buitenschilderwerk en het herstel van de ramen worden uitgevoerd.

Na ruim een half jaar waarin vele verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, is onze kerk weer “als nieuw” en krijgen we van velen te horen dat we trots mogen zijn op ons gebouw.

Trots zijn we zeker, ook omdat dit is aangepakt in een periode waarin ons vele berichten bereikten over kerksluitingen. In Oosterblokker is sluiting van de kerk niet aan de orde. Onze kerk blijft in gebruik en is klaar voor de toekomst. Nu de parochie de aanpassingen en het achterstallig onderhoud heeft laten uitvoeren en heeft bekostigd, neemt de SDO het stokje over en zal daartoe de dorpsveiling nieuw leven inblazen.

De opbrengst zal, naast een bijdrage voor de deelnemende verenigingen, bestemd zijn voor: het toekomstig onderhoud van de kerk en voor projecten en initiatieven die onze doelstelling steunen (verbinding van de bewoners van Oosterblokker). Hiervoor kunnen verenigingen, stichtingen etc. een schriftelijke onderbouwde aanvraag doen bij het bestuur van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker. Deze aanvraag zal beoordeeld, eventueel goedgekeurd en uitbetaald worden door het bestuur van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker; (info@dorpsveiiling.nl)

Op die manier hopen wij dat het gebouw dat in 1845 door de toenmalige dorpsgemeenschap van Oosterblokker met grote daadkracht en enorme financiële offers is gerealiseerd, in stand gehouden kan worden door onze generatie en een glanzende toekomst tegemoet gaat.

Meer nieuws over de dorpsveiling volgt in de lokale media, via facebook en onze vernieuwde website www.dorpsveiling.nl Noteer de datum 5 november alvast in de agenda want het belooft weer een ouderwets gezellige dorpsavond te worden.