Alle pakketten zijn verkocht; we hopen alle kopers te mogen begroeten op zaterdag 7 november tussen 16.00 en 21.00 uur in Café de Harmonie.

Het Dorpsveilingcomité heeft een mooie actie op touw gezet omdat de Dorpsveiling 2020 helaas niet in de originele vorm kan doorgaan.

Samen met de lokale ondernemers hebben wij het Oosterblokkerse Dorpsveiling verrassingspakket samengesteld.

Dit pakket bestaat o.a. uit streekproducten t.w.v. € 25,00. Bovendien zit in een aantal tassen als extra verrassing een staatslot!!

Wilt u een bijdrage geven ?
Wij zijn heel blij met uw bijdrage.
U kunt dit bedrag storten op bankrekeningnummer t.a.v. Dorpsveiling Oosterblokker NL 75 RABO 0307 7588 50 o.v.v.  bijdrage Dorpsveiling 2020.

Wat gebeurt er met de opbrengst van dit pakket of uw bijdrage ?
De opbrengst van deze actie van de Dorpsveiling is bedoeld om de parochie (onderhoud van het kerkgebouw), verenigingen, stichtingen, clubs en andere activiteiten in Oosterblokker financieel te ondersteunen.

De vlag uit op zaterdag 7 november 2020 !

Door de wapperende vlag zullen alle inwoners van Oosterblokker vieren dat op deze

1e zaterdag van november het Oosterblokkerse Dorpsveiling verrassingspakket bij de Harmonie kan worden opgehaald!