Algemene voorwaarden

Stichting Dorpsveiling Oosterblokker verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dorpsveiling Oosterblokker.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Dorpsveiling Oosterblokker persoonsgegevens? 

Stichting Dorpsveiling Oosterblokker verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van leden en vrijwilliger. Zie de bijlage voor een specificatie van de doelgroepen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Alle commissies van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker verwerken persoonsgegevens in de administratieve van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker en de daaraan gerelateerde applicaties. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Stichting Dorpsveiling Oosterblokker persoonsgegevens? 

Als je lid wilt worden van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze contact met je opnemen of inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie doeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over evenementen van Stichting Dorpsveiling Oosterblokker. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door een mailtje te sturen of op onze website  op ‘uitschrijven’ te klikken.

Verwerkt Stichting Dorpsveiling Oosterblokker ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Stichting Dorpsveiling Oosterblokker controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door commissies.

Hoe gaat Stichting Dorpsveiling Oosterblokker met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Door contact met ons op te nemen kun je alle gegevens met betrekking tot jouw gegevens opvragen en laten bewerken.

Daarnaast kan de commissie waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De coördinator van de commissie, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Dorpsveiling Oosterblokker 

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Stichting Dorpsveiling Oosterblokker kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Dorpsveiling Oosterblokker gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Dorpsveiling Oosterblokker van mij verwerkt? 

Door contact met ons op te nemen kun je je gegevens met betrekking tot jouw relatie met Stichting Dorpsveiling Oosterblokker, terug vinden en  laten bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dorpsveiling Oosterblokker kun je ook altijd contact opnemen met Stichting Dorpsveiling Oosterblokker via info@dorpsveiling.nl.

Wijzigingen privacy beleid 

Stichting Dorpsveiling Oosterblokker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van onze website en bijeenkomsten te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.dorpsveiling.nl.