SAMEN STERK VOOR DORP EN KERK!

 

SPELREGELS:

Voor de goede gang van zaken hier tenslotte nog enige details:

1. Afslager
Tijdens de veiling zullen er twee afslagers zijn die elkaar afwisselen .

2. De Koopjes worden niet meer opgehaald.
U kunt uw koopje van maandag 4 november t/m vrijdag 8 november brengen bij de leden van het Veilingcomité of op zaterdag 9 november tussen 10.00 en 13.00 bij Café de Harmonie, Oosterblokker 38.

Loes Sijm Oosterblokker 3

Emma Liberg Eland 21

Andre Ettes Essinglaan 18

Koos Oud Witte Dam 51 Westwoud

Sandra Duin Oosterblokker 99

Monique Meerevoort Oosterblokker 45

De uiterste betalingsdatum is 31 december 2019.

3. Aangeboden diensten
Indien een aangeboden dienst binnen een jaar na de veiling of eventueel voor de

volgende veiling nog niet door de koper is opgenomen, dan is deze aangeboden dienst verjaard, tenzij onderling door de schenker en de koper(s) anders is overeengekomen.

De waardebonnen zijn 1 JAAR geldig, tenzij anders vermeld.

4. Niet aanwezige artikelen
Eveneens zal de koper de niet aanwezige artikelen, zoals aardappelen, groenten en fruit, in overleg met de gever afhalen.
De gever zal beslist met de koper een gunstige afspraak moeten maken.

5.Betaling
Ten aanzien van de betalingen ontvangt u voor ieder gekocht artikel tijdens de veiling een bon, die u op de volgende wijze kunt voldoen:

          • door contante betaling aan de kassa tijdens de dorpsveiling;.
           • idem ten huize van Emma Liberg, Eland 21,1696 CS Oosterblokker.
          • door storting op bank rekening nummer NL75RABO0307758850 bij de Rabobank West-Friesland t.n.v. Stichting dorpsveiling Oosterblokker.

Wilt u bij betaling uw bonnummer vermelden.

De uiterste betalingsdatum is 31 december 2019.

6. Veilinggidsen
Hoewel wij een flinke voorraad veilinggidsen hebben, verzoeken wij u beleefd uw veilinggids bij uw bezoek aan de veiling mee te nemen, zodat u alles kunt noteren.

7. Dranken
Het is beslist niet toegestaan tijdens de dorpsveiling uw dorst te lessen met op de veiling gekochte alcoholische dranken.

8. Consumptiebonnen
Wij zorgen voor koffie, koek en 2 consumptiebonnen als u voor 21.00 uur komt!

9. Stem
Dit jaar wordt 20% van de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan de deelnemende verenigingen, stichtingen, clubs of andere organisaties. Iedere koper kan hiervoor een stem uitbrengen. Zie: www. dorpsveiling.nl. De leden van het veilingcomité zullen alle medewerking verlenen en de aanwezigen in alle opzichten een prettige avond bieden. Anderzijds verwachten wij, dat ook u al het mogelijke zult ondernemen om ons hierbij te helpen.