SPELREGELS

Voor de goede gang van zaken hier tenslotte nog enige details:

1. Afslager
Tijdens de veiling zullen er twee afslagers zijn die elkaar afwisselen.

2. Het aanleveren van de koopjes
U kunt uw koopje op zaterdag 5 november tussen 10.00 en 13.00 uur bij Café de Harmonie brengen,
of van maandag 31 oktober tot vrijdagavond 4 november bij de leden van het veilingcomité́.
De koopjes graag voorzien van het kavelnummer!

3. Afleveradressen koopjes:
• Loes Sijm, Oosterblokker 3
• Koos Oud, Witte Dam 51, Westwoud
• Emma Liberg, De Eland 21
• Sandra Duin, Oosterblokker 99
• Debby Muylaert, Pennekamplaan 49
• Marco Jansen, Pennekamplaan 53
• Jacqueline Kroon, Oosterblokker 87

4. Aangeboden diensten
Aangeboden diensten zijn geldig tot een jaar na de veiling, tenzij er tussen de schenker en koper een andere
afspraak is gemaakt.
Waardebonnen zijn ook geldig tot een jaar na de veiling, tenzij anders vermeld.

5. Niet aanwezige artikelen
Artikelen die niet aanwezig zijn, dienen door de koper afgehaald te worden in overleg met de gever.

6. Betaling
Voor iedere aankoop ontvangt u tijdens de veiling een koopbon.
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL75 RABO 0307 7588 50
bij de Rabobank West-Friesland t.n.v. Stichting Dorpsveiling Oosterblokker.
Wilt u bij betaling uw bonnummer vermelden. De uiterste betalingsdatum is 31 december 2022.

7. Veilinggidsen
Hoewel wij een flinke voorraad veilinggidsen hebben, verzoeken wij u beleefd uw veilinggids bij uw bezoek
aan de veiling mee te nemen, zodat u alles kunt noteren.

8. Dranken
Het is beslist niet toegestaan tijdens de dorpsveiling uw dorst te lessen met op de veiling gekochte alcoholische
dranken.

9. Consumptiebonnen
Wij zorgen i.s.m. de Harmonie voor koffie, koek en 2 consumptiebonnen als u voor 21.00 uur komt!

10. Stem
Dit jaar wordt 20% van de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan de deelnemende verenigingen, stichtingen,
clubs of andere organisaties. Voor iedere aankoop kunt u een stem uitbrengen.

11. Koopnummers
• Dringend verzoek de koopnummers bij vertrek in te leveren in het afgesloten kistje.
• Gelieve niet op de koopnummers te schrijven / te beplakken met stickers etc.
De leden van het veilingcomité doen hun uiterste best u een prettige avond te bezorgen.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op zaterdag 5 november in café de Harmonie