Een stukje verleden

Om in het onderhoud van de kerk te voorzien werden omstreeks de tweede wereldoorlog, (georganiseerd door het kerkbestuur,) door veehouders lammeren voor de kerk in de kost gehouden. Tuinders teelden producten of boden de opbrengst aan (bloembollen). Niet agrariërs boden een dag of meerdere werk aan.

Dat veranderde in +/- 1950 in kerkenveilingen. Producten en diensten aanbieden t.b.v. de kerk. Dat was de gewoonte in vele kerkgemeenschappen.

In Oosterblokker veranderde dat door het zicht op de fusie van parochies en het mogelijk sluiten van ons kerkgebouw. ( sinds 1856 ons kerkgebouw en destijds geheel betaald door de gemeenschap Oosterblokker.) Tevens was er weinig zicht op de financiële afhandeling /afdracht aan het Bisdom Haarlem.

De gemeenschap was het hier niet mee eens. Tijdens een bijeenkomst in “de Harmonie” werd in harmonie besloten: dat mag niet gebeuren! De opbrengst van de veiling moest in Oosterblokker blijven om de besteding daarvan goed te volgen en mede te regelen.

Een aparte stichting: ‘Stichting Dorpsveiling Oosterblokker ‘werd in 2009 opgericht en staat formeel los van het kerkbestuur. De Dorpsveiling was daarmee een feit, een veiling van en voor de verenigingen in Oosterblokker waardoor breed gedragen in de gemeenschap. Toen de fusie van parochies 1-1-2013 een feit was werd besloten eerst duidelijkheid over de bestemming van ons kerkgebouw te verkrijgen voor we verder zouden gaan. Gelukkig is die er gekomen , dus we kunnen weer verder in goede harmonie met het ‘samen sterk voor dorp en kerk’!